MONITOROWANIE I WIZUALIZACJA

Wraz z rozwojem układów sterowania opartych na sterownikach PLC (ang. Programmable Logic Controller) pojawiło się oprogramowanie SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) służące do nadzorowania procesów technologicznych oraz produkcyjnych. Jego zastosowanie daje możliwość ograniczenia w znacznym stopniu konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniami w celu sterowania ich pracą i jej nadzorowania. Wszystkie te czynności wraz z archiwizacją danych mogą być wykonywane na odległość za pomocą komputerów czy urządzeń mobilnych (palmtop, smartfon, tablet). Dzięki temu zarządzanie rozległymi instalacjami jak np. oczyszczalnie i przepompownie ścieków może być bardzo proste za pomocą komputera dyspozytora. Służby utrzymania interweniują tylko w sytuacjach kiedy naprawdę zachodzi taka konieczność. Pozwala to znacznie zmniejszyć nakłady finansowe na bieżące monitorowanie układów sterowania. Zbędna staje się fizyczna obecność i monitorowanie pracy urządzeń ponieważ to one same wysyłają powiadomienia jeśli któreś z nich wymaga bieżącej obsługi.

Wykonujemy i uruchomiamy systemy wizualizacji nadzorujące przebieg procesów technologicznych oraz produkcyjnych takich jak:

 • oczyszczalnie ścieków z uwzględnieniem przepompowni ścieków,
 • pompownie (nawadnianie, osuszanie, naśnieżanie, zaopatrzenie w wodę pitną),
 • stacje uzdatniania wody z ujęciami,
 • linie produkcyjne (podajniki, kruszarki, urządzenia sortujące i paletujące),
 • urządzenia mobilne (lokalizacja GPS i monitoring urządzenia),
 • kotłownie,
 • sortownie i spalarnie odpadów komunalnych,
 • obiekty rekreacyjne (lodowiska, baseny, hale sportowe i widowiskowe).

Ciągłe monitorowanie i nadzorowanie procesów jakie są nieodłącznym elementem funkcjonowania domu jak np. uzupełnianie paliwa w kotle grzewczym jest z reguły uciążliwe i czasochłonne. To niewątpliwie strata czasu, który można znacznie lepiej zagospodarować. Dlatego w układach wizualizacji które dostarczamy wykorzystujemy oprogramowanie które na bieżąco monitoruje instalacje domowe i wyświetla wszystkie informacje na komputerze lub urządzeniu przenośnym (palmtop, smartfon, tablet). W razie potrzeby informuje również za pomocą wysyłanych wiadomości tekstowych SMS:

 • temperatura,
 • ciśnienie,
 • wilgotność,
 • przepływ,
 • stany urządzeń: gotowość/praca/awaria
 • parametry sieci,
 • zasilanie awaryjne z agregatu,
 • i wiele innych możliwości.

Masz dla nas nowe wyzwanie? Zapraszamy do kontaktu!