Sterowanie napowietrzaniem reaktorów

Dostarczyliśmy układ sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach Małych

Układ sterowania wykorzystuje sterownik PLC firmy Siemens serii S7-1200, który 24 h/dobę nadzoruje i zarządza pracą aeratorów zainstalowanych w komorach reaktorów biologicznych. Na podstawie odczytu z czujników pomiaru zawartości tlenu w ściekach utrzymuje wartość na zadanym poziomie dostarczając tlen niezbędny do życia mikroorganizmów.

Wykonany projekt obejmuje:

  • Projekt, montaż i dostawę szafy sterowniczej,
  • Oprogramowanie dostarczonego sterownika i panelu operatorskiego,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej